14. Co należy aktualizować w Rejestrze-BDO?

← Wszystkie zagadnienia
  • informacje dotyczące danych podmiotu np. nazwa firmy, adres siedziby itp.
  • zakres prowadzonej działalności wymagającej wpisu do Rejestru-BDO