← Wszystkie zagadnienia

Podmiot, nawet w przypadku wykreślenia z rejestru, będzie miał ciągły dostęp do swojego konta w BDO i będzie mógł złożyć sprawozdanie za 2019 r.