Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

8. Jak zrealizować́ obowiązek sprawozdawczy w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek i nie otrzymali numeru rejestrowego ze względu na (w pełni uzasadnione) opóźnienia w działaniu administracji publicznej. Część́ urzędów marszałkowskich rekomenduje w takich przypadkach złożenie sprawozdań́ w formie papierowej. Złożenie sprawozdania w formie papierowej jest łatwiejsze niż̇ złożenie poprzez formularz sprawozdawczy w BDO, zatem dopuszczenie formy papierowej spowoduje uprzywilejowanie części przedsiębiorców.

← Wszystkie zagadnienia

Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania składane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań (o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ww. ustawy) mogą to robić wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

W przypadku, gdy przedsiębiorcy nie został jeszcze nadany numer rejestrowy to wymagane sprawozdanie składa niezwłocznie po otrzymaniu ww. numeru i uzyskaniu dostępu do konta w BDO.