51. Czy w karcie ewidencji odpadów jest możliwość podania nazwy miejsca wytworzenia odpadów poza instalacją (np. magazyn nr 1), tak jak jest to w przypadku odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji (podaje się nazwę instalacji)?

← Wszystkie zagadnienia

Dla odpadów wytwarzanych poza instalacją nie ma pola dodatkowego na wpisanie miejsca wytworzenia odpadów (np. magazyn). Kartę ewidencji odpadów prowadzi się dla danego miejsca prowadzenia działalności z możliwością wyszczególnienia instalacji.