← Wszystkie zagadnienia

Dla odpadów wytwarzanych poza instalacją nie ma pola dodatkowego na wpisanie miejsca wytworzenia odpadów (np. magazyn). Kartę ewidencji odpadów prowadzi się dla danego miejsca prowadzenia działalności z możliwością wyszczególnienia instalacji.