2. Czy roczne sprawozdanie za rok 2019 o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, sporządzane przez wprowadzających produkty w opakowaniach, należy złożyć poprzez system BDO, czy jest dopuszczalne złożenie sprawozdania w wersji papierowej?

← Wszystkie zagadnienia

Od 1 stycznia 2020 r., roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.