← Wszystkie zagadnienia

Od 1 stycznia 2020 r., roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.