13. Podmiot złożył wniosek o wpis oraz dołączył również wniosek o wykreślenie (papierowy) z uzasadnieniem, że już nie musi być wpisany bo wyeliminował z dniem 01.01.2020 foliówki. Czy powinien być wpisany przez UM a następnie wykreślony? Czy obowiązuje tutaj kolej rozpatrywania wniosków/spraw? (co ze sprawozdaniem?)

← Wszystkie zagadnienia

W opisanym przypadku podmiot, aby mógł dopełnić ustawowego obowiązku w zakresie złożenia sprawozdania, powinien najpierw zostać wpisany do Rejestru-BDO, a następnie wykreślony.

Złożenie sprawozdania jest możliwe nawet po wykreśleniu z ww. rejestru, gdyż podmiot ma ciągle dostęp do swoich danych i konta w BDO.