← Wszystkie zagadnienia

W opisanym przypadku podmiot, aby mógł dopełnić ustawowego obowiązku w zakresie złożenia sprawozdania, powinien najpierw zostać wpisany do Rejestru-BDO, a następnie wykreślony.

Złożenie sprawozdania jest możliwe nawet po wykreśleniu z ww. rejestru, gdyż podmiot ma ciągle dostęp do swoich danych i konta w BDO.