Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

11. W jaki sposób Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego będzie mogła złożyć sprawozdanie za 2019 rok w imieniu Wprowadzającego, który w 2019 lub 2020 roku wyrejestrował się z BDO? Czy dalej ma dostęp do swojego konta w BDO, choć jest wyrejestrowany?

← Wszystkie zagadnienia

Podmiot wykreślony  z Rejestru-BDO, w dalszym ciągu posiada dostęp do indywidualnego konta w BDO oraz zawartych tam danych, a także ma możliwość złożenia rocznego sprawozdania.

W związku z powyższym, w przypadku podmiotu, który zakończył działalność np. między styczniem a czerwcem 2020 r., co jednocześnie oznaczało, że nie mógł wtedy złożyć sprawozdania za pośrednictwem BDO w ciągu 7 dni od zaprzestania tej działalności, powinien sporządzić takie sprawozdanie bez zbędnej zwłoki po uruchomieniu odpowiednich formularzy w module sprawozdawczym BDO.

Natomiast w przypadku działalności zakończonej jeszcze w 2019 r., podmiot powinien złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od jej zakończenia w  formie papierowej, która wówczas obowiązywała.